Vanuit Verbindend gezag® kijk je op een andere manier naar gedragsproblemen. De focus ligt bij de leerkracht, de volwassenen, de opvoeder. De leerkrachten leren in deze methodiek juist te kijken naar eigen gedrag, houding en taal.

De-escaleren, waakzame zorg én (nog meer) samenwerken zijn de stappen in het proces op weg naar verandering.

 

 

"Controle over jezelf is haalbaar, controle over de ander is een illusie"

 

 

Verbindend Gezag®

In het onderwijs moeten leerkrachten tegenwoordig vaak hun energie steken in het balanceren van groepsdynamiek en het omgaan met leerlingen die probleem gedrag laten zien. Hoe zorg je ervoor dat je in zulke situaties je gezag vergroot, zonder dat vanuit een klassieke top-down benadering te doen. Hoe sluit je de-escalerend aan bij de jongere die een bepaald gedrag vertoont en werk je samen met zijn of haar informele en formele netwerk? De training Verbindend Gezag®, gebaseerd op de principes van Nieuwe autoriteit en Geweldloos Verzet, helpt met concrete handvatten en een heldere visie op het gedrag van de leerkracht en de jongere. 

 

 

"Van conditioneren naar ontwikkelen"

- Lion Thielbeek, teamleider SummaCollege -

 


Achtergrond

De naam Verbindend Gezag® is bedacht door Eliane Wiebenga en Hans Bom van het Lorentzhuis te Haarlem. Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet ligt hieraan ten grondslag. Dit werd oorspronkelijk ontwikkeld door Haim Omer. Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet werd ontwikkeld voor het werken in gezinnen met externaliserende pubers, maar juist ook binnen het onderwijs kan het handvatten bieden bij het omgaan met probleemgedrag. Juist wanneer relaties onder druk staan, tussen leerkracht en leerling maar ook tussen school en ouders, wordt een betere samenwerking essentieel. Ouders en school raken verbonden in gezamenlijk verzet. Dit betekent uiteindelijk winst voor alle partijen; de leerling voelt zicht gezien en gesteund, de ouder ervaart een samenwerking en de leerkracht ervaart zijn/haar (verbindend) gezag.

Voor extra naslag werk, verwijs ik graag de volgende artikel; 

 

 

Klik hier voor het artikel Verbindend Gezag in het onderwijs

 

"Be the change you want to see in the world"

- Mahatma Gandhi - 


Training

De training start met een kartrekkers-dag. Tijdens deze dag worden de deelnemers meegenomen in het gedachtegoed, wat betekent de visie en houding voor onze school, waar liggen de uitdagingen en hoe gaan de kartrekkers hun rol na de training invullen. 

 

In de twee daagse basis training gaan we aan de slag met het gedachtegoed van Haim Omer. Aan de slag met zelfcontrole, het herkennen van de escalatieladders, waakzame zorg, samenwerken met supporters, vermijden van escalaties en eenzijdige acties tegen het probleemgedrag. 

 

Na de training zal op maat gekeken worden naar hoe de verdere implementatie eruit zal komen te zien. Dit zal per organisatie verschillend zijn. Dit kan variëren van terugkombijeenkomsten tot intervisie met de kartrekkers groep. Uiteraard is de desbetreffende organisatie vrij om de implementatie zelf vorm te geven zonder extra ondersteuning vanuit de trainer. 

 

 

Het ijzer smeden als het koud is

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Handel Geweldloos

 

Leerkrachten moeten geregeld hun energie steken in het balanceren tussen groepsdynamiek en het omgaan met leerlingen die probleemgedrag laten zien. En hoe kun je hiermee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat op school? Door te werken vanuit de Nieuwe Autoriteit stel je grenzen op een kalme, vastberaden, geweldloze manier. Niet vanuit macht, maar vanuit verbinding. Deze TIBtool biedt handvatten voor de houding van de leerkracht en geeft je als IB'er tools hoe je haar als co-regulator kunt ondersteunen. Zo help je 'het ijzer te smeden als het koud is'. 

 

De TIBtool is te koop bij bol.com of bij Instondo Boeken.
ISBN 978-94-6317-152-6

 


Ilse van den Heuvel

 

Ilse werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, o.a. als gezinshulpverlener en de laatste 10 jaar als manager, intervisor en trainer in oplossingsgericht werken. In 2013 kwam ze in contact met de methode Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet en bracht deze training binnen de gespecialiseerde jeugdzorg in West-Brabant. In een aantal jaren trainde ze vrijwel alle medewerkers en jeugdzorgwerkers in de methodiek Verbindend Gezag®, uiteenlopend van de open behandelgroepen tot de gesloten Jeugdzorg+. De methode is zo succesvol en toepasbaar in de praktijk dat ook groepen buiten de jeugdzorg getraind wilden worden, zoals leerkrachten speciaal en regulier basisonderwijs en leerkrachten praktijk onderwijs. 

Ilse's manier van trainen zorgt ervoor dat je als professional op een liefdevolle, maar ook scherpe manier geconfronteerd wordt met je eigen gedrag en achterliggende overtuigingen die je handelen bepalen. Naast praktische tools waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zet de training je op een dieper niveau aan het denken over de motivatie achter jouw manier van werken.